ทุกวันนี้เทคโนโลยีอยู่รอบตัวเรา...เราสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา
ไม่จำกัดสถานที่ ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต 


. . . เว็บไซต์ www.krupraew.in.th / www.ครูแพรว.ไทย ที่ครูแพรวพัฒนาขึ้นนี้ จะเป็นห้องเรียนออนไลน์ที่รวบรวมกิจกรรมการเรียนรู้,บทเรียน, ใบกิจกรรม, แบบทดสอบออนไลน์, สื่อ/แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา ที่นักเรียนเข้ามาเรียนรู้ ทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา


📝 ซึ่งในที่นี้.... ครูแพรวได้นำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ Unplugged Coding ไม่มี!! คอมพิวเตอร์ก็เรียนรู้โค้ดดิ้งได้
และครูแพรวจะมาอัพเดทเนื้อหาให้นักเรียนได้มาเรียนรู้กันเรื่อย ๆ นะคะ. . .

คืออะไร 

.th เป็นโดเมนรหัสประเทศไทย ที่คนไทยสามารถใช้ได้ นอกเหนือจาก .com
นอกจากนี้เรายังสามารถลงทะเบียน เพื่อรับยังมีสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย และเมื่อจดทะเบียนโดเมน .th ก็จะได้รับสิทธิ์จดทะเบียนโดเมน .ไทย ฟรี คู่กับชื่อโดเมน .th

ถ้าอยากรู้จักมากขึ้น คลิกที่นี่ เพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้เลยค่ะ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

in.th เพื่อการศึกษา

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

THAIGOOGVIEW

เกี่ยวกับเรา
   ครูแพรว หรือครูพนิดา ทองคำ 
สอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี
และวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

ห้องเรียนออนไลน์จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน
เข้าถึงได้ตลอดเวลาครูแพรวหวังว่านักเรียนจะได้เรียนรู้และได้ประโยชน์จากเว็บไซต์นี้
ถ้าอยากรู้จักกันมากขึ้น คลิกที่นี่

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
..... ได้ที่ ......