มาทำความรู้จักกัน

ชื่อ : นางสาวพนิดา  ทองคำ

ชื่อเล่น : ครูแพรว

สอนระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม

รายวิชาที่สอน : วิชาวิทยาการคำนวณ, การออกแบบและเทคโนโลยี และรายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

ห้องประจำการ : ห้องวิชาการ / ห้องคอมพิวเตอร์ 2