หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ . . . . 

krupraew14@gmail.com

สถานที่ตั้งโรงเรียน

preawpanna

preaw panida

ติดตามข่าวสารของโรงเรียนทาง facebook :
ท่าทองพิทยาคม ท.พ.

สถานที่ตั้ง : โรงเรียนท่าทองพิทยาคม
91/1 หมู่ 4 ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 65000