มาทำความรู้จัก .th กันเถอะ

.th ดเมนของประเทศไทย

    .th เป็นชื่อโดเมนของประเทศไทย ศัพท์ทางเทคนิคเรียกว่า โดเมนระดับบนสุด หมวดรหัสประเทศ หรือ Country-Code Top-Level Domain (ccTLD) เป็นชื่อโดเมนเนมที่ลงท้ายด้วย .th ซึ่งมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation) ได้รับอนุมัติจาก ICANN ให้เป็นผู้ดูแล สำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการใช้ชื่อโดเมนเนมที่ต้องการบ่งบอกความเป็นไทยด้วยการใช้นามสกุล .th

                                                                          อ่านเพิ่มเติม


โครงการ “.in.th เพื่อการศึกษา

    เป็นโครงการความร่วมมือกับผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต (THNIC Authorized Resellers)  

    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์คุณค่าด้านอัตลักษณ์ของไทยในโลกอินเทอร์เน็ตของชื่อโดเมน .th ซึ่งเป็นรหัสประเทศไทย และ ชื่อโดเมน .ไทย ซึ่งเป็นชื่อโดเมนภาษาไทยในระดับบนสุด (Internationalised Top Level Domain) และส่งเสริมการนำชื่อโดเมน .th และ .ไทย ไปใช้ประโยชน์เพื่อประกอบการเรียนและเพื่อการทำงาน

                                                                                         อ่านเพิ่มเติม

.th ดีอย่างไร

เมื่อจดทะเบียนโดเมน .th ก็จะได้รับสิทธิ์จดทะเบียนโดเมน .ไท ฟรี คู่กับชื่อโดเมน .th

การใช้โดเมน .th สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบุคคล/องค์กร
ผู้ถือครองชื่อโดเมน 

เป็นโดเมนของประเทศไทย
แสดงถึงความเป็นคน
หรือ องค์กร "ไทย"

ผู้ถือครองโดเมนเนมเป็นเจ้าของโดเมน 100% โดยผู้ให้บริการ
ไม่สามารถแทรกแซงได้

สามารถขอชื่อ .ไทย
ได้ฟรี!

มีการนำผลกำไร
ตอบแทนคืนสู่สังคม

เป็นชื่อโดเมนที่ยังมีชื่อดีๆ ชื่อสวย ๆ
ว่างอยู่มากมาย

🌐 แหล่งที่มา : 

THNiC. 2023. ชื่อโดเมน .th และ .ไทย. สืบค้นเมื่อ 7 กรกฎาคม 2566. จาก https://www.thnic.or.th/cctld_th/

.th. 2023. โครงการ “.in.th เพื่อการศึกษา”. สืบค้นเมื่อ 7 กรกฎาคม 2566. จาก https://edu.thnic.co.th/